Breeze - (On)verwacht ontmoeten

Aswoensdag, een begin

13.02.2013

Aswoensdag, de dag waarop de vastenperiode begint. Wat is dat eigenlijk precies, de vastenperiode?

 

Wikipedia over vasten

Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Onder andere koning David en de profeet Daniël vastten  al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 Samuël 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten (Mattheüs 4:2). 

 

Aswoensdag

Wie van jullie les heeft gevolgd op een katholieke school herinnert zich waarschijnlijk het kruisje met as op zijn/haar voorhoofd. Maar waar was dat kruisje voor? Ik raadpleeg nog eens Wiki: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" (in het Latijn: ""Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris"). Vandaar dus een kruisje van as(stof) Sinds 1979 wordt in de katholieke kerk ook deze tekst gebruikt: "Bekeer u en geloof in het Evangelie". (Marcus 1,15).

 

Bekeer u en geloof het evangelie

Dat is nogal wat zeg, “bekeer u en geloof het evangelie”… Wat een boodschap!

En dat is nu eens toevallig de boodschap die wij jullie vanuit Breeze zeer graag meegeven! Dat is de boodschap die we als evangelische christenen willen meegeven aan de hele wereld!

Elke keer als je neigt de verkeerde kant op te gaan: Bekeer u! Elke keer als je in de put zit, onzeker bent, twijfelt of niet meer goed weet wat denken: Geloof het evangelie!

 

Evangelie?

De goede boodschap. Welke goede boodschap? God houdt van je!


Oswald Chambers zegt het zo:
-God is Love , not, God is loving.

-God and love are synonymous.

-Love is not an attribute of God, it is God; whatever God is, love is.


Even in het Nederlands:
-God is Liefde, dus niet: ‘God is liefdevol’.

-God en Liefde zijn synoniemen van elkaar.

-Liefde is geen eigenschap van God; wat God ook is, zo is ook Liefde.

 

Elke dag een andere schrijver

Je zal hier tot en met Pasen elke dag een artikel terugvinden dat je helpt om je te focussen op God, dat kan eens een gebed zijn, een bemoediging, een gedachte over Pasen of over waarom je nu wel of juist niet moet vasten, enzovoort…

We hebben voor elke dag iemand anders bereid gevonden om hier iets over te schrijven, dat zijn een heleboel schrijvers, dus de kans is groot dat je het met één van hen niet eens zal zijn, laat dat je echter niet tegenhouden om de volgende dag bemoedigd te worden door iemand anders.

 

Ik kijk uit naar deze artikelen en naar jullie reacties hierop!

Groetjes, Johan Menheere

 

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)