(On)verwacht ontmoeten

Ben ik goed bezig?

28.02.2013

Jesaja 58:3-8

Terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.

 

Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is?

 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.

 

 

Een prachtig stukje! Ik zou je willen aanraden om het gedeelte erna ook nog even door te lezen.

 

Op ons gevoel afgaan… of?

Het voelt goed als we iets voor de Heer overhebben dat ons moeite kost.
‘Nacht zonder dak’, 40 dagen vasten.
O, het voelt zo goed, maar als dat alles is wat je God te bieden hebt, dan heeft Hij daar niets aan. God wil graag dat wij de ‘goede werken’ gaan doen die Hij tevoren heeft voorbereid. Dat is dus niet kiezen wat wij goed vinden voelen, maar dat is luisteren naar Zijn stem en doen wat Hij van ons vraagt.

 

Wat dat betreft verbaast de rage over ‘Discipelschapstrainingen’ mij zeer, want zouden wij daar niet altijd al mee bezig moeten zijn geweest. Is een Christen niet vanzelfsprekend een Discipel van Jezus Christus? Zijn de mensen, die geen Discipel zijn, wel Christen?

 

Ik zou je willen uitdagen om daar met mij eens serieus over na te denken in deze periode. Ben ik een Discipel van Jezus Christus en doe ik wat God van mij vraagt?

 

Zacharia 7:5-10

Zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters:
Wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor Mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die dronk? Zijn dit niet de woorden die de HEERE liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was, en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren?

 

Verder kwam het woord van de HEERE tot Zacharia:
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid. Onderdruk  weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.

 

Romeinen 14:6-9

Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere,  want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.

 

Herman Spaargaren

 

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)