(On)verwacht ontmoeten

Ik?? Een antichrist??

25.02.2013

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dat bekende gezegde heeft ons een belangrijke les te leren.


Vaak denken we weinig te horen van God, maar ligt dat dan aan God? Hij is toch groot genoeg om duidelijk genoeg te spreken? Het stukje vlak voor het laatste avondmaal laat zien hoe belangrijk het is goed te luisteren en te verstaan.

 

Tafelgesprekken
Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei. En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, over wie Hij sprak. En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen Hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke bedoeling Hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten,  omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht.(Johannes 13:21-30)

 

Jezus vertelt hier dat iemand Hem zou verraden. Allen luisteren ze wanneer Hij aangeeft wie het zal zijn (waaraan hij te herkennen is) en geen een snapt het. Wanneer Judas de zaal verlaat, denken ze dat hij inkopen gaat doen.
Gaf Jezus een onduidelijke uitleg? Nee, het was heel duidelijk, als we in de andere evangeliën lezen, krijgen we zelfs nòg een aanwijzing te zien. Er zijn dus twee zaken waaraan de discipelen de verrader hadden kunnen identificeren. Allen hebben ze goed gehoord, maar niet geluisterd.

Geen leugen uit Waarheid
Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn.  Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.( 1Johannes 2:18-23)

 

Johannes komt op het verraad van Judas terug, hij refereert hier naar de antichrist die eraan komt, en vertelt waarom hij dit schrijft in zijn brief, om de leugen te onderscheiden van de Waarheid. Uit Waarheid kan geen leugen komen, alle leugen komt dus van hij die geen waarheid is. Dit is de antichrist. Hij die de Vader en de Zoon loochent, hij die ontkent dat Jezus de Christus is.

 

What about us?
Dit brengt ons op glad ijs: kom jij altijd uit voor je geloof? Of ben je soms als Petrus: liever ontkennen dat je Jezus kent? Of toch maar wat vertellen, maar rond de pot draaien en snel van onderwerp veranderen omdat je je schaamt? Het is echter (alleen) de Waarheid die ons kan vrijmaken van schaamte. Waar Waarheid is, is geen leugen, geen egoïsme en dus ook geen egocentrisme. Het draait niet om onszelf, het draait om Jezus. We leven vanuit een soort van Christus-centrisme, Hij staat centraal, hij is Waarheid, er is geen plaats voor leugen (hoe klein ook). Leugen komt uit het duister, Christus is het Licht. Duisternis is de afwezigheid van licht, leugen is de afwezigheid van waarheid.

Bij Pasen werd de leugen overwonnen door de Waarheid, het Licht overwon de duisternis!

 

’t Is waar Hij verschijnt,

dat alle duisternis verdwijnt!

 

Nathan van den Akker

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)