(On)verwacht ontmoeten

Stille Zaterdag

30.03.2013

Christus is gestorven en de sabbat breekt aan.

Het is stille zaterdag

Het is de stilte na een gewelddadige dag. Een ontwaken uit een

hysterische roes. De stilte “schreeuwt”. Een vreselijk ontnuchtering.

Het geweten ontwaakt. De realiteit breekt door. Hoe kon het allemaal

gebeuren? De zon heeft geschuild de aarde heeft gebeefd. De

bloemen gingen dicht. De vogels staakten hun gezang. Het voorhangsel

is gescheurd. En Jezus is dood. De Koning is dood. De

heerlijkheid is weg. De majesteit zwijgt er is geen hoop meer.

 

Stille zaterdag

De liefde is weg. De haat is springlevend. Vluchten in eenzaamheid

is de enige uitweg. Vrijheid maakt plaats voor intimidatie. De Waarheid

is dood en de leugen raaskalt op de straten. Blijdschap verandert

in angst. Geen warmte en bescherming meer. Geen rust in de

gedachten,alle troost blijft uit. Het is geschied, de Koning is dood.

Geen weg terug. Het verleden zal de toekomst in z’n greep houden.

 

Stille zaterdag

Een ontwaken na een orgie van geweld. Alleen geweld blijft over.

Wantrouwen bepaalt het geestelijk klimaat. Een wacht voor het graf.

Soldaten met geweren om mogelijke dieven weg te jagen en indien

nodig te doden. De dood heeft de macht gegrepen. De opstand valt

stil, de depressie volgt. De soldaten intimideren. Geen veilige plaats

meer op aarde. Een zegel op het graf om omkoperij en leugen te

bevestigen. Al het positieve is dood.

 

Stille zaterdag

De Ene unieke zwijgt. De massa schreeuwt. Eenheidsworst in de

schappen. Het surrogaat wordt ingepakt in prachtig papier. Misleiding

overal en altijd. De blindheid is algemeen. Niemand toont de

waarheid. Allen lopen in de pas. Eén grote poppenkast. De weg

gaat naar de afgrond. De zee is woest en het baken is weg. Geen

houvast en geen waarschuwing signaal meer. De fatale botsing is

onvermijdelijk.

 

Stille zaterdag

Die Ene is dood. De spiegel is stuk. De waarheid zwijgt. De leugen

heeft vrije baan. De steen is voor het graf en weegt 2000 kg. De

waarheid is onbereikbaar. Wie zal de steen weghalen? Wie neemt

ons bij de hand? Wie geeft ons moed. De wegwijzers naar het leven

ontbreken. Lopen, lopen om dan op dezelfde plaats uit te komen.

 

Stille zaterdag

Het leven is dood maar de dood is “springlevend”.

 

Stille zaterdag

De hel beeft. Het woord ”Het is volbracht” weergalmt in de holle gewelven.

Satan moet alles loslaten. Zijn nederlaag is een oorzaak

van intense opstand. De haat is voelbaar. Groepen demonen strijden

met elkaar. De pijn is onverdraaglijk. Wat gaat komen is het

einde van hun macht.

 

Stille zaterdag

Het doel van het leven is weg. De vrijmoedigheid is verdwenen als

sneeuw voor de zon. Plannen en idealen zijn weggevaagd. Hij die

alles bezielde, Hij die het verschil maakte is gedood door mensen

die Hem juist nodig hebben. De zinloosheid heerst. Het anker ligt in

drijfzand. De storm wordt als maar heviger. Het schip is losgeslagen.

 

Stille zaterdag

Dwaasheid is het devies. Soldaten voor het graf. Zalf maken om de

dode de laatste eer te bewijzen. Vroeg opstaan om niet gezien te

worden. Op weg gaan terwijl de steen te zwaar is. Gedreven door

verdriet en liefde dingen willen doen die onmogelijk zijn. Op weg

gaan zonder overleg, gedreven door de emotie en verdoofd door

snijdend verdriet. Veel vragen zonder één antwoord.

 

Stille zaterdag

In de hemel is alles in gereedheid gebracht. De engelen zijn klaar

voor de grote morgen. Nauwkeurig worden de vrouwen gevolgd. Ze

moeten op tijd worden geholpen. Alle obstakels moeten worden

weggeruimd: de wacht, het zegel en de steen. Voor de vrouwen een

onmogelijkheid, maar God is machtig. Intense vreugde vervult de

hemel. Dit moment is het grootste. De Aartsvaders zijn aanwezig.

Daarvoor hebben we geleefd, zegt Noach. Ja daar deden we het

voor zegt Elia. Inderdaad daarvoor is mijn lijden zinvol geweest, zegt

Jeremia.

 

Allen hebben de indrukwekkende woorden van Jezus gehoord:

 

“Het is volbracht”.

Dit is het grootste moment aller tijden!

 

Wout van Wijngaarden

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)