(On)verwacht ontmoeten

Zondag!

31.03.2013

De hemel op aarde. Licht in de duisternis. De soldaten zijn als doden.
De zwaarden vallen en het zegel wordt verbroken. De steen wordt weggerold. Angstige vrouwen krijgen toegang tot het graf. Het graf is leeg. De dode is weg. De dood is uit het graf.

Zondagmorgen?

De dood is dood. De dood is opgenomen in de overwinning. De dood is een poort naar eeuwige vreugde. De Koning leeft. De heerlijkheid schijnt als nooit tevoren. De hoop is springlevend. De zon schijnt en de vogels fluiten. Het doel om voor te leven is terug. Een eeuwige bron is geopend en fonteinen van levend water bewerken genezing. Het lijden wordt dragelijk. Er is toekomst. Het beste komt nog. Na het sterven zullen we leven leven tot in eeuwigheid. De wijn zal stromen. 

Zondagmorgen...

Er is kracht in zwakheid. De spiegel is terug. De waarden zijn hersteld. We horen opnieuw onze naam. We zijn waardig: We tellen weer mee “Maria”. We herkennen Hem: “Meester”. Pasen, Hij komt zomaar midden in ons leven, door dichte muren. De zonden zijn verzoend. De schaamte is weg. Hij geeft vrede, moed, kracht, en doorzicht. Pasen verandering, vernieuwing, genezing. 

Zondagmorgen!

Niemand wordt uitgesloten. Wonderlijk, immers iedereen is schuldig. De discipelen mogen komen. De soldaten mogen komen. Malchus mag komen. De Farizeeen mogen komen. Saulus mag komen. Pilatus is welkom samen met zijn vrouw. Barabbas mag komen en vrijheid ervaren in zijn hart. De vrouwen mogen komen. Alle kinderen zijn welkom. Maria, Zijn moeder, mag getroost worden. De wonden van het zwaard in haar ziel worden geheeld. 

Pasen?

Nooit zal de wereld meer hetzelfde zijn. Wanhoop heeft niet het laatste woord. Haat is niet meer de drijfveer voor de actie. De liefde heeft gewonnen. Het recht zal zegevieren. De heerlijkheid straalt en verlicht de duisternis. Het doel is bereikt. Alles wacht op de geboorte van het nieuwe. Het leven is zinvol. De mens ontvangt weer waardigheid. Het compas is hersteld. In de storm op weg naar de veilige haven. Eens zullen we opstaan uit de doden. We zullen de geliefde terugzien die in Hem zijn gestorven. Eeuwige vreugde zal ons deel zijn. 

Pasen...

Er is hoop voor de aarde. Alles wordt nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe leiding in het heelal. Recht en gerechtigheid, wijsheid en ontzag. Een totale nieuwe natuur. De wolf bij het schaap, de panter bij het bokje. De leeuw samen met het kalf dartelend in de wei. Het kind zal het hoeden, de koe en de berin. Een baby bij de adder. De zon zal zevenvoudig schijnen. De distel wordt een mirt en de doornstruik een cypres. Israël zal vrede kennen en de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen.

Pasen!

De volkeren zullen optrekken en leren van de grote Leraar. Er zal vrede zijn door de Vredevorst. Het recht zal gehandhaafd worden door de Rechtvaardige. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Eeuwig lof en eer komen toe aan Hem die stierf en opstond uit de doden en eeuwig leven heeft gebracht.

 

Jezus is waarlijk opgestaan!

 

Wout van Wijngaarden

 

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)