(On)verwacht ontmoeten

Blijven in Christus!

19.03.2013

“als iemand in Mij blijft…zal Hij veel vrucht dragen” (Joh.15:5)

 

Jezus is de wijnstok

Dat is Hij geworden op een bijzondere manier: Hij gaf Zich volkomen voor jou. Hij gaf Z’n leven tot verlossing en tot reiniging van je zonden. En door Zijn opstanding uit de dood mochten je nieuw leven ontvangen: Zijn opstandingsleven in jou!

Dat is precies het beeld wat ons al geschetst wordt in Joh.15 – dat is het beeld van de Wijnstok en de ranken. In dat voorbeeld zijn wij slechts de ranken!

Ranken zijn niets zonder de wijnstok. Alle leven in de rank komt voort van de wijnstok. Daar heeft God voor gezorgd door kruis en opstanding van de Here Jezus… Dàt heeft het God gekost!

 

En wat mag jij doen?

Wat is jouw verantwoordelijkheid? Wel, eigenlijk: niet zo heel veel…

Ik zei het al: de ranken zijn niets zonder de Wijnstok!  Alle levenssappen die door de ranken stromen komen van de Wijnstok. Alles wat een rank vrucht doet dragen, ontvangt hij van de Wijnstok. Zijn leven is ons leven dat geldt voor elke rank die verbonden is met de Wijnstok.

Zonder de Wijnstok is de rank niets en wordt de rank een droog en een dor stuk hout. Daarom zegt Jezus – Zonder Mij kun je niets doen… Zonder Mij ben je niet fris en groen en breng je niets vruchtbaars voort…

 

Ach, we kunnen wel een heleboel doen, maar wees eens eerlijk… Wat brengen we van het christenleven terecht zonder Hem? Zonder Hem maken we het verschil niet!

En moeten we niet eerlijk toegeven dat we dikwijls proberen te leven alsof we de Wijnstok niet nodig hebben? Bijv. door onze verbinding met de Wijnstok niet voldoende te onderhouden?

En dan verdroog je geestelijk, dan wordt je kritisch op anderen, dan kun je je omstandigheden niet aan. Dan komt er onrust in je hart. Dan ga je voort in eigen kracht. Dan maak je de verkeerde keuzes en loopt het uiteindelijk op niets uit!

 

Wat mogen wij dan doen?

Wel, zoals ik zei: eigenlijk niet zoveel… In ieder geval niet je best doen (dan gebeurt het meestal weer in eigen kracht!). Niet: jagen, vliegen, rennen in eigen kracht en ook niet door jezelf voortdurend te vergelijken met een ander (pfff). Je hoeft je niet voortdurend zorgen te maken om van alles en nog wat.

HEERLIJK TOCH! Weg alle krampachtigheid. Wat een opluchting!

Het énige wat nodig is: is dicht bij Jezus blijven… In verbondenheid leven met Hem Die de Wijnstok is. In afhankelijkheid leven aan Hem! Dat is waar het om draait in het Christenleven… Dat is het overwinningsleven dat God voor jou en mij bedoeld heeft!

 

Hoe doe je dat dan: blijven in Hem…?

Hij is de bron voor alles. En ik mag leren om telkens met mijn emmertje naar Hem toe te gaan om mijn emmertje/mijn hart te laten vullen. Telkens wanneer ik tekort schiet in: wijsheid, liefde, kracht, vergeving, rust… Het liefst van al hoort Hij dat wij zeggen: Heer dat kan ik niet! Dan zegt Hij: dat hoeft ook niet, laat Mij het doen! Want Hij is de wijnstok en jij: slechts een rank… maar aan Hem verbonden!

 

Henk van Dorp

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)