Disclaimer

Het copyright behoort toe aan de auteur/blogger van de content. Uitzondering hiervoor zijn de bloggers die vanuit een BREEZE-organisatie bloggen. Het reproduceren van de inhoud van de blogs mag niet gebeuren zonder toestemming van de auteurs.

Alle artikels, events en berichten zijn voor rekening van de auteurs. BREEZE.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bijdragen van leden of bloggers.

De featuring van filmpjes op BREEZE.be gebeurt door jongeren van verschillende achtergronden. Dit betekent dan ook dat in inhoud daarvan niet noodzakelijk overeenstemt met de mening van BREEZE. Uitzondering hiervoor zijn de filmpjes die gemaakt en upgeload zijn door BREEZE zelf.