(On)verwacht ontmoeten

Dien

25.03.2013

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond… stond Jezus… op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?

U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

(Uit Johannes 13)


Vlak nadat de discipelen gekibbeld hebben over wie nu de belangrijkste wel niet is, gebeurde dit.


Waar gaat het eigenlijk over?

-Moet je je laten wassen door Jezus?

-Enkel je voeten?

-Helemaal?

-Moeten we in de dienst een tijd voorzien om elkaars voeten te wassen? Net als het avondmaal?

-Gaat het misschien over de doop?

 

De discipelen begrijpen er niets van.

 

-Maar wat begrijpen wij ervan?

-Wat is het voorbeeld dat Jezus hier geeft?

 

Het begint met liefde. Jezus die de zijnen liefheeft tot het einde.

Daarna demonstreert Hij die liefde. Door de anderen te dienen in de laagste manier mogelijk. Het werk van een slaaf werd gedaan door de Koning!

Vaak vinden wij heel wat werkjes, opdrachten wat te min.

 

Maar wat kan er te min zijn als we elkaar dienstbaar kunnen zijn?

 

Sjoerd Zijlstra

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)