Hot Topic

Hoop voor België, realiteit of utopie? (slot)

13.02.2011

In het kader van de HOT TOPIC rond de communautaire crisis laten we tot slot ook Agnes Jonckheere van VDC (vrije christen democraten) aan het woord.

"Vande Lanotte neemt ontslag, erg ontmoedigend allemaal. Hoe moet het verder met België? Is er nog hoop". Formateur Didier Reynders is nu aan de beurt…

Geen gemakkelijke vraag, daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Politiek is een samenspel van actoren, politieke partijen. Zal er een overeenkomst gevonden worden, of niet. Zo niet wat dan?


Dat na 181 jaar samen leven als natie de eenheid tussen Vlamingen en Walen ver te zoeken is komt tot uiting door de moeilijke regeringsvorming. De schijneenheid Vlamingen Walen schiet geen wortel. Blijkbaar bewerkt ons kiesstelsel polarisatie in plaats van positieve mobilisatie van de krachten.
De Walen doen een prangende oproep tot solidariteit. De Vlamingen vragen een oprecht respect voor eigen taal, cultuur en identiteit en responsabilisering. Deze beide eisen zijn terecht en zijn perfect verzoenbaar, met een beetje goede wil.


De Walen zouden uit dank voor de solidaire steun een extra inspanning kunnen leveren om spoedig tot een financieel evenwicht te komen, zodat ze terug hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is toch niet de bedoeling om te blijven leunen op de solidariteit van Vlamingen.


De Vlamingen zouden uit dank voor het behoud van de taalgrens en de splitsing van BHV kunnen ingaan op beperkte en tijdelijke taalfaciliteiten in de rand van Brussel, zodat er een periode van integratie mogelijk is. Het is toch niet de bedoeling om de Walen te plaatsen in een ‘taalisolement’.


Een Federale kieskring zou de kandidaten kunnen helpen om niet enkel te denken aan de belangen van de eigen gemeenschap, maar ook aan de belangen van de andere gemeenschap. Misschien zal dan de vorming van een regeerakkoord vlugger bereikt worden en echte eenheid wortel schieten.


HEB NIET ALLEEN UW EIGEN BELANGEN VOOR OGEN, MAAR OOK DIE VAN DE ANDER!


Is dat realiteit of utopie, de tijd zal het uitwijzen?

Zo niet zullen we moeten evolueren naar een andere staatsvorm waar het ‘together apart’ leven beter slaagt. En dan zijn verkiezingen onvermijdelijk.

(door: Agnes Jonckheere)

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

Breeze Redactie

Beroep:
BREEZE.be

Woonplaats:
World Wide Web

Bio: De Breeze Redactie creeërt een online community waar over relevante topics in gesprek gegaan kan worden.

Lijst Artikels

(copy 1)