(On)verwacht ontmoeten

In mijn plaats

08.03.2013

Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.

 

Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd.

HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.

HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald;

U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.

 

Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!

Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;

overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich.

Psalm 30:1-6

 

Dank U Heere Jezus, dat U in mijn plaats in het graf bent nedergedaald.

U hebt Uzelf als plaatsvervanger gesteld en bovendien mij opnieuw een leven gegeven.

Voor eeuwig en altijd zal ik U daarom eren.

 

Dank U Jezus !

 

Daniël Van Laeken

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)