(On)verwacht ontmoeten

Opoffering is vrijwillig

21.03.2013

Jezus had op elk moment stop kunnen zeggen…

Het sterven van Jezus was geen onverwacht bruusk einde van een mooi werk.  Nee, Jezus leefde Zijn leven met het doel om te gaan sterven.

 

The Lamb or the Lion?

Vaak wordt het sterven van Jezus vergeleken met een Lam dat naar de slachtbank gebracht werd.  Meer en meer komt bij mij een ander beeld naar voren. Jezus was geen Lam dat geen keuze had, maar een Leeuw die de keuze maakt om Zichzelf te laten afslachten.

Jezus had kansen genoeg om Zijn dood te saboteren, maar Hij neemt ze niet.

 

Niet Mijn wil…

Jezus had gemakkelijk Judas kunnen tegenhouden wanneer hij tijdens het laatste avondmaal vertrok om Hem te verraden. Jezus kende zijn plannen en had de 11 anderen gemakkelijk opdracht kunnen geven om Judas in een hoekske van de kamer vast te binden, maar Hij deed dit niet.

 

In Getsemane had Jezus kunnen bidden: 'Vader laat deze beker aan Me voorbij gaan, Ik zie het niet zitten'. Ondanks dat Hij zo beangstigd was dat Hij bloed zweette koos Hij om door te gaan. Ondanks dat Zijn dichtste vrienden in slaap vielen, koos Hij om door te gaan. Hij koos om te bidden:  ‘Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ Mt 29:39.

 

He’s got the Power

Als Jezus gevangen wordt genomen verbiedt Hij zelfs zijn leerlingen voor Hem te vechten en zegt Hij:  ‘Weet je niet dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?’ Mt26:53.

Jezus was niet machteloos tegenover dat leger dat Hem gevangen kwam nemen.  Nee, Hij had een ENORME legermacht aan Zijn kant staan. Een engelenmacht die deze aardse legermacht in een mum zou verslaan. Hij wist dat als Hij zou roepen, Zijn Vader de engelen zou sturen. Maar Hij koos ervoor om door te gaan. Hij koos ervoor om gevangen genomen te worden. Zelfs toen Zijn vrienden wegvluchtten, ging Hij door.

 

Woorden en vuisten

Toen de hogepriester Hem van allerlei dingen vals beschuldigde, had Hij zijn mond niet kunnen opendoen en Zichzelf vrij praten? Jezus had al veel vaker bewezen dat Hij het zeer goed kon uitleggen en alle wijzen met hun mond vol tanden kon laten staan. Maar nu zegt Hij amper een woord en als Hij dan toch spreekt geeft Hij hun de reden voor Zijn dood op een dienblaadje aan.  

 

Jezus gaat door als Petrus Hem 3 keer verloochend. Als Jezus voor Pilatus geleid wordt, en voor Herodes. Als Jezus gegeseld wordt. Als Hij geslagen wordt tot al Zijn vel los hangt. Als Hij bespuugd wordt. Als Hij bespot wordt,…  Ja zelfs als de nagels door Zijn handen en voeten geslagen worden. Jezus gaat door.

 

Jezus had zijn lijden kunnen stoppen.

Hij MOEST niet naar Golgotha, Hij MOEST die verschrikkelijke dood niet sterven. Hij KOOS ervoor. Hij koos om door te gaan tot het bittere einde.

Niet omdat Hij machteloos was, niet omdat Hij overwonnen was, maar opdat Hij de overwinning zou behalen.

 

Jezus ging door om de prijs die voor Hem lag.

Jezus wist dat alleen als Hij deze verschrikkelijke prijs zou betalen, een enorme menigte mensen verlost zou worden van de last van zonden. Jezus wist dat Hij hiermee de weg naar de Vader weer open zou maken. Jezus wist dat alles weer zou kunnen worden zoals Zijn Vader bedoelde toen Hij de wereld schiep.

 

Jezus KOOS om door te gaan.

Voor U, voor Mij!!!

Mag dat nog tot u doordringen? Mag het uw hart nog raken, wat Hij voor ons gedaan heeft?

 

Heer, ik bid dat U ons opnieuw laat beseffen waar U doorheen gegaan bent. Heer ik bid dat U opnieuw ons hart aanraakt. Heer, U koos om door deze verschrikkelijke pijn te gaan. Voor mij, voor ons. Laat me nooit immuun worden voor Uw liefde, maar in dankbaarheid mijn, leven leven tot Uw eer, vanuit de overwinning die U behaalde.

 

Jorien Creemers

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)