(On)verwacht ontmoeten

Pasen en verandering

05.03.2013

Toen ik nog single was ben ik een paar keer mijn eigen verjaardag, maar ook die van m'n ouders vergeten. Ik dacht: "er verandert niets op zo'n dag, je bent nog exact dezelfde persoon" en daarom vond ik het niet echt boeiend. Mijn vrouw vindt 'speciale dagen' heel belangrijk, vooral verjaardagen. Ik moet toegeven; het is leuk om dan een kaartje te ontvangen of het idee te hebben dat mensen aan je denken. Het is altijd leuk als iemand aan je denkt, ook als je niet jarig bent. Misschien is dat zelfs wel leuker, want dan is er geen speciale reden voor.

 

Kerstgevoel

In de tijd rondom het Kerstfeest zijn veel mensen bereid om iets op te geven voor een ander, want dat hoort bij het 'kerstgevoel'. Dat is op zich natuurlijk prachtig. Half januari ebt dat gevoel weer weg en gaat het leven verder als daarvoor (afgezien van een incidenteel gelukt goed voornemen). Het was even mooi maar het kost uiteindelijk te veel moeite om de kerstgedachte - omzien naar mensen die 't moeilijk hebben - een permanente plek te geven in je dagelijks ritme.

 

Vastenhype

Hetzelfde hype-gevoel bekruipt mij de laatste tijd omtrent het vasten met Pasen. Katholieken en Joden vasten al eeuwen op bepaalde dagen het hele jaar door, vasten was eigenlijk vrij normaal. Maar in evangelische kringen is tegenwoordig het 'moderne vasten' hip geworden. Met de homegroup van onze kerk gingen we ook 40 dagen 'vasten' voor Pasen. Je vast dan vaak van iets wat je te veel doet en je schuldig over voelt, want het moet natuurlijk wel een 'offertje' zijn. Iemand vastte van beleg, een ander van koffie en iemand van facebook, eigenlijk geen vasten maar zoals dat bij de Katholieken heet: 'onthouding'.

 

Vasten is namelijk niets eten. De persoon die geen beleg at had daar tijdens de lunch met collega's een goed gesprek over het geloof door gekregen, een ander ging voortaan minder koffie drinken, allemaal prima maar dat lijken mij dingen die je ook zonder te vasten kunt doen of trainen. Als je het rationeel bekijkt is vasten goed om een aantal redenen: je bekijkt je eigen levensstijl even van een afstandje. Je kijkt bewuster naar je leven en kan beter dingen doorzien die je anders wil doen. Daarnaast is het gezond om te detoxen met sapjes, misschien wat af te vallen, en om je beter te kunnen concentreren. Dat zijn leuke bijkomstigheden van vasten maar niet waar het in de eerste plaats voor bedoeld is.

 

Bijbels vasten

In de bijbel wordt vasten altijd verbonden aan bidden in een moeilijke situatie. Hier een aantal bijbelse situaties waarvoor men vastte:

 

-Het Oude Testament vereiste bidden en vasten specifiek slechts op één gelegenheid, en dat was op de Grote Verzoendag (Jom Kipoer). Dit gebruik kwam bekend te staan onder de naam "de vastendag" (Jeremia 36:6) of "het Vasten" (Handelingen 27:9).

 

Verder werd vasten gedaan in tijden van onrust of moeilijkheden:

-Mozes vastte gedurende de 40 dagen en 40 nachten die hij op de berg Sinaï doorbracht toen hij de wet van God ontving (Exodus 34:28).

-Koning Josafat riep op tot vasten in heel Israël toen zij op het punt stonden om door de Moabieten en Ammonieten te worden aangevallen (2 Kronieken 20:3).

-Als reactie op het prediken van Jona, vastten de mensen van Nineve en droegen zij rouwkleden (Jona 3:5).

-David vastte toen hij vernam dat Saul en Jonatan waren gedood (2 Samuël 1:12).

-Nehemia had een periode van bidden en vasten toen hij vernam dat Jeruzalem nog steeds in puin lag (Nehemia 1:4).

-Darius, de koning van Perzië, vastte de hele nacht nadat hij gedwongen was om Daniël in de leeuwenkuil te gooien (Daniël 6:18).

 

In het NT:

-Anna "was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden" (Lucas 2:37).

-Johannes de Doper leerde zijn discipelen om te vasten maar Jezus niet (Marcus 2:18-20).

-Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten vóór Zijn beproeving door Satan (Matteüs 4:2).

-De Kerk van Antiochië vastte (Handelingen 13:2) en zond Paulus en Barnabas vervolgens op hun eerst zendelingen-reis (Handelingen 13:3).

-Paulus en Barnabas namen ook de tijd om te bidden en te vasten voor de aanstelling van de oudsten in de kerken (Handelingen 14:23).

 

Het hele jaar door

Je kunt dus vasten om Gods wil beter te leren kennen en wijsheid te krijgen in een moeilijke situatie. Dat kan het hele jaar door als het juiste moment zich voordoet en dat hoeft niet exact tijdens de 40 dagen voor pasen te zijn. Wij moderne mensen die altijd maar druk druk druk zijn hebben kennelijk zo'n kunstmatig vasten nodig om überhaupt een special moment te nemen voor reflectie. Terwijl het school-, werk- of gezinsleven door raast komen er gelukkig agendapunten voorbij als 'kerst' en 'pasen'. Op die momenten gaat er een knop om in ons hoofd en geven we even aandacht aan zaken die het hele jaar door belangrijk zijn zoals geven om je naaste en bewust omgaan met je voedsel of het afleren van een hardnekkige slechte gewoonte. Misschien voelen we ons schuldig dat we door de drukte al zo weinig tijd aan God 'kunnen' besteden maar gelukkig zijn daar die speciale dagen die het wat makkelijker maken om God en de medemens een hogere plaats op ons prioriteitenlijstje te geven.

 

Luxueus, slap aftreksel?

In de vorige alinea heb je waarschijnlijk de cynische ondertoon opgemerkt. Dat is omdat het moderne vasten op mij overkomt als een luxueus vasten, een slap aftreksel van het oorspronkelijke vasten dat niet bedoeld was om je persoonlijke eetgewoonten, tijdsindeling of conditie te verbeteren of je doorzettingsvermogen te trainen, want zoek dan vooral een coach of personal trainer. Wat ik je mee wil geven is dat ik denk dat God een permanente verandering in je leven wil geven die veel groter is dan 'voortaan minder facebooken' namelijk een verandering in je denken en vanuit je hart.

 

Een kaartje sturen aan God

Hij noemt ons 'hogepriesters' en 'mede-erfgenamen', dat is nogal wat! Om 1 voorbeeld te geven: als je moest kiezen wat is dan beter, 40 dagen onthouding van iets of af en toe op bezoek gaan bij een eenzaam iemand? Natuurlijk kan het ook allebei! Niet iedereen moet z'n baan op zeggen zendeling te worden maar God heeft een mooi plan voor ons als wij Hem de plek in ons leven geven die Hem toekomt, de plek van onze God! Hij wil graag een vast onderdeel zijn van ons leven en onze agenda, niet alleen met kerst of met pasen. God wil ook graag dat we Hem zomaar een 'kaartje' sturen.

 

Tot slot

Ik roep je op om te gaan bidden en vasten als je voor een moeilijke of belangrijke beslissing staat, God kan je dan wijsheid geven en helpen met je besluit, het hele jaar door. Doe ook vooral mee met die 40 dagen vasten maar houdt dit verhaal dan eens in je achterhoofd. Wil je meer weten over de achtergrond van vasten, contacteer me dan gerust via facebook.

 

René De Vries

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)