(On)verwacht ontmoeten

Vast-en zeker overtuigend

14.02.2013

Alleen is wat ik ben,

alleen is wat ik zal zijn.

Géén zorgen voor een ander.

Géén water bij de wijn.

 

Geroepen om te dienen,

veracht door de gedienden.

Levend voor de meester,

verworpen door z'n 'vrienden'.

 

Vol van zijn Geest in leiding,

gesterkt door zijn zegen.

Geslagen door verleiding,

levend in de regen.

 

Stervend in dit leven,

levend in de dood.

Vastheid in het beven,

Overtuiging in de nood.

 

Géén zorgen zonder hopen,

géén pijn zonder genezing.

Géén stilstand zonder lopen,

géén dood zonder herleving.

 

Géén hoop gebouwd op mensen,

ongestoeld op de rots der eeuwen.

Géén koestering van eigen wensen,

geworpen voor de leeuwen.

 

Geroepen om te leiden,

volgend in erkenning.

Geroepen om te lijden,

voorgaand in verkenning.

 

Confronterend in bezorgdheid,

berispend in verdriet.

Geslagen in verworpenheid,

inspanningen te niet.

 

Liefde op z'n puurst,

erkenning van het zwart.

Waardevol, het duurst,

vertrappeld eigen hart.

 

Ziend te midden van doven,

horend voor de blinden.

Zwijgend bij het loven,

Eerst bij het verslinden.

 

Genoegen met dit leven,

tevreden met dit lot?

Krijgen zonder geven,

geloven zonder God?

 

Genieten zonder lijden,

erkenning zonder spot?

Verdriet zonder verblijden,

genezing zonder rot?

 

Aanbidding zonder stilte,

waarheid zonder beseffen?

Warmte zonder kilte,

Verhoging zonder verheffen?

 

Levend in zelfnoegzaamheid,

met het 'zelf' als centrale punt.

Gebrekkig in gehoorzaamheid,

niet geboden noch gegund.

 

Gezonden doch verblijvend,

geroepen zonder verroeren.

In eenheid, doch bekijvend,

Géén maagden, néén hoeren!

 

Angst voor het onbekende,

vrees voor elke val.

Afkerig van het miskende,

ontwijking van elk dal.

 

Verkocht zonder bezitting,

bepocht zonder verdienste.

Snelheid in verhitting,

strevend naar het 'gewenste'.

 

Bevlogen in ontdekken,

gedreven in onderzoek.

Snel in het wegdekken,

Verstommend in gevloek.

 

Kennis boven wijsheid,

Veelheid boven diepgang.

Erkenning boven bereidheid,

Stilte boven aandrang.

 

Verraden van een naaste,

rede in plaats van gevoel.

Moord op de gehaaste,

traagheid is ons doel!

 

Beseffend hun imperfectie,

levend in hun gebreken.

Afwijzend zelfcorrectie,

doch hopend op rechtspreken.

 

Doorgrondend alle mysteries,

gravend in God en gebod.

Uitbreidend de exclusies,

Genade andermaal beknot.

 

Als de dood werd overwonnen,

het kwaad geen macht meer heeft.

Waarom zijn we dan nog steeds zo bang,

voor al wat rond ons leeft?!

 

Ruben Deschrevel

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)