(On)verwacht ontmoeten

Wees stil en weet dat ik God ben*

26.02.2013

Vasten heeft niets te maken met wat ik doe of opgeef voor God.
Integendeel, vasten is verklaren: doet U het, want mijn kracht schiet te kort.

Vasten is een fysiek statement dat weergalmt in de geestelijke wereld.
Het zegt: grijpt U in want ons ingrijpen schiet te kort.

Vasten benadrukt niet mijn werk, maar het Zijne.

Daarom is vasten steeds een heerlijke en spannende tijd,
want Gods antwoord is altijd Krachtig en Perfect.

 

Deuteronomium 8:3-10

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het  manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten  dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. .. Lees verder

 

Nehemia 1:4-11

Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei:  Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God,  Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemenLees verder

 

Esther 4:16

Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.

 

Daniël 10:1-14

In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij warenLees verder

 

Mattheüs 4:1-17

Toen  werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei... Lees verder

 

Mattheüs 17:20-21

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof,  want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

 

Mattheüs 6:17-18

Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

* ‘Wees stil (laat af) en weet dat Ik God ben’ is het eerste deel van Psalm 46:11. Het woord ‘stil’ komt uit het Hebreeuws en betekent ‘loslaten’ of ‘laten gaan’. Wanneer we bereid zijn onze controle los te laten -bij vasten is dit onze fysieke kracht en onze mogelijkheden om zelf iets te bewerkstelligen letterlijk loslaten-, erkennen we dat Hij als Almachtige Heer alles beheerst. 

 

Veerle Puttemans

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)